Individuele supervisie

Hieronder een beschrijving van de meer procedurele kant van de supervisie. Belangrijker dan de procedures eromheen vind ik een open en eerlijk contact waarbij alles besproken kan worden. Een situatie waarin jij je als supervisant veilig voelt en uitgenodigd om echt een stap te zetten.

Gangbaar is dat we 15 keer supervisie hebben en de eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaken en het bespreken van de leervragen. Voorafgaand aan een bijeenkomst ontvang ik  graag een schriftelijke reflectie met betrekking tot de afgelopen bijeenkomst.

Na de derde bijeenkomst vindt er een afstemmingsmoment plaats waarin we bekijken of het leertraject voldoende effectief is. Wanneer wij beiden van mening zijn dat we goed en effectief samenwerken organiseren wij na acht bijeenkomsten een tussenevaluatie en aan het einde een eindevaluatie. Uiteraard is vertrouwelijkheid tussen supervisor en supervisant cruciaal voor het slagen van het leertraject.